دلتنگی هاي من تنها معنی ندارد درد دارد.
Love (پست ثابت)

 • نویسنده:دل تنگــــــ تنهـــــ ــا
 • تاریخ:شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰
 • عنوان موضوع:


Pleasure of love lasts but a moment, Pain of love lasts a lifetime Bette Davis

 نظرات:  • نویسنده:دل تنگــــــ تنهـــــ ــا
 • تاریخ:پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰
 • عنوان موضوع:
مــی خــواهــم کمــی بــروم

آن ســوی دنیــا!

آنجــا کــه آسمــان،

پنجــره بیشتــر دارد و

خــدا هــم،

دیــدی بهتــر . . .


 نظرات:  • نویسنده:دل تنگــــــ تنهـــــ ــا
 • تاریخ:پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰
 • عنوان موضوع:
گذشتن از مرز سڪوت،
گذر از مرز هواهای بودن تو
اری
بودن و اینجا بودن!
گذر از تنهایــے،
اسمان چہ ابریست امشب!
باران می بارد؛
چہ خبر داری از (دل♥) من؟!
بــے خبری
بــے خبری
خبرت هست اما اینجا؟!!!

(دل♥) من یادت می ڪرد؛
اما چہ ڪند غم، از گذر تنهایــے!؟

 نظرات:  • نویسنده:دل تنگــــــ تنهـــــ ــا
 • تاریخ:شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۰
 • عنوان موضوع:
عشق تو
شوخی زیبایی بود که خداوند با قلب من کرد!
زیبا بود
امّا
شوخی بود!
حالا. . .
تو بی تقصیری !
خدای تو هم بی تقصیر است !
من تاوان اشتباه خود را پس می دهم. . .!
تمام این تنهایی
تاوان «جدّی گرفتن آن شوخی» است!


 نظرات: تنهايي

 • نویسنده:دل تنگــــــ تنهـــــ ــا
 • تاریخ:یکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰
 • عنوان موضوع:
تنهايي يعني تو اتوبوس دانشگاه همه دونفري نشستند ولي تو هستي و هندزفريت

 نظرات:  • نویسنده:دل تنگــــــ تنهـــــ ــا
 • تاریخ:یکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰
 • عنوان موضوع:
بهش گفتم حقيقت رو بگو تا روشن شم وقتي حقيقت رو گفت كلاً خاموش شدم...


 نظرات: چقدر خوبه ...

 • نویسنده:دل تنگــــــ تنهـــــ ــا
 • تاریخ:شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰
 • عنوان موضوع:

چقدر خوبه ادم یکی  را دوست داشته باشه.نه به خاطر اینکه نیازش رو برطرف کنه،نه به خاطر اینکه کس دیگری رو نداره،نه به خاطر اینکه تنهاست و نه از روی اجبار بلکه به خاطر اینکه اون شخص ارزش دوست داشتن رو داره


 نظرات: اخرین مطالب